Služby

Předpokládaná nabídka služeb vychází z obvyklých potřeb majitelů méně rozsáhlých sítí. Tempo rozvoje výpočetní techniky a programového vybavení je v dnešní době velmi vysoké. Sledování nových trendů a technologií není v silách jednotlivců, a tak se oblast informačních technologií stále více specializuje. Důkazem toho je například expanze Internetu. Pro školy je tato situace nezáviděníhodná, neboť odborník bývá úzce specializován a mnoho škol si jej ze svého rozpočtu nemůže dovolit. Externí spolupráce, pokud není podpořena vzájemnou úzkou spoluprací více specialistů, je také finančně náročná. Výpočetní technika při tom dnes zasahuje do stále více oborů lidské činnosti, které si lze bez její pomoci jen těžko představit. Předkládáme vám nabídku služeb zajišťujících maximální a dlouhodobou funkčnost vaší výpočetní techniky a počítačové sítě. Návrh vychází z našich dlouhodobých zkušeností, nových ověřených postupů s ohledem na přiměřeně vynaložené pořizovací a provozní náklady.Naše nabídka zahrnuje komplexní služby v oblasti správy výpočetní techniky a počítačových sítí. Pokud vaši počítačovou síť spravuje vlastní či externí správce, jsme připraveni přispět k řešení vašich individuálních požadavků.