Softwarový audit

 

Proč softwarový audit

Vzhledem k tomu, že softwarové i hardwarové vybavení organizace se často rozrůstá a mění, bývá tento stav pro odpovědné pracovníky často velmi nepřehledný. Z tohoto důvodu je vhodné provádět softwarový audit organizace.

Podle usnesení vlády 624/2001 Sb. jsou státní organizace povinny provádět softwarový audit minimálně jednou do roka.

Co softwarový audit přináší

Díky softwarovému auditu získá organizace přesný přehled o nehmotném investičním majetku a jeho využití. Podle toho lze jednoduše stanovit koncepci dalších investic do oblasti software a ušetřit takto investiční finance například nákupem multilicencí.

Snižuje se zde také riziko zavirování počítačů a průniku do sítě zvenčí, díky tomu, že uživatelé mají k dispozici prověřený software a neinstalují si sami nedůvěryhodný software z internetu.

Z hlediska trestní zodpovědnosti je velmi důležité přenesení zodpovědnosti na koncové uživatele počítačů.

Pro vás jako vedoucí pracovníky to přináší přehled o tom, co máte legálně nebo nelegálně nainstalovaného. Cena této služby je 550,- kč/hod

Základní postup při provádění softwarového auditu

  • Zmapování faktického stavu SW na počítačích.
  • Zajištění evidence nabývacích dokladů o software.
  • Přiřazení licencí faktickým instalacím a zjištění chybějících licencí.
  • Přijetí metodických opatření, přenesení odpovědnosti na koncové uživatele.
  • Stanovení koncepcí do budoucna a periodické provádění kontroly.